ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการตำรวจ จุดบริการประชาชนแยกกำแพงแก้ว

0
279