เอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ในสังกัด ภ.1 วาระประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
2 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผบก. ในสังกัด ภ.1 วาระประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
3 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ นิติกร พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด