พ.ต.อ.วันลภย์ เนตรถาวร รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชน จุดสกัดสีกุก ถนนอยุธยา-เสนา

0
403