สภ.พระขาว ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางบาล ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน

0
242