สภ.พระขาว ร่วมกับแขวงการทางฯ ดำเนินการปรับปรุงทางม้าลาย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

0
200