สภ.พระขาว ร่วมกับ อบต.พระขาว ซ่อมแซมถนน บริเวณที่ทำการ สภ.รองรับการติดต่อราชการของประชาชน

0
485