พิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พลับพลาตรีมุข

0
768

 

วันที่ 20 ม.ค.60 เวลา 17.00 น. – 19.00 น. พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พลับพลาตรีมุข อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี
ซึ่งในพิธีดังกล่าว ได้มี นายเรวัต ประสงค์ รอง ผวจ.ฯ ,ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รอง ผวจ.ฯ ,ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ เผือกผ่อง ปลัด จว.ฯ ,นางสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาด จว.ฯ ,นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.ฯ ,หัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ จากภาคส่วนต่างๆ ใน จว.ฯ ,แขกผู้มีเกียรติ และ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี