กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ณ หอประชุมสนามกีฬากลาง จว.พระนครศรีอยุธยา

0
770

null

 

วันที่ 9 ธ.ค.59 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ณ หอประชุมสนามกีฬากลาง จว.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด
ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ได้มี ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รอง ผวจ.ฯ ,นายสันติ จิตต์ปราณีชัย ผอ.ป.ป.ช.จว.ฯ ,นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร ผอ.หอการค้า จว.ฯ ,หัวหน้าส่วนราชการใน จว.ฯ ,เจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ ใน จว.ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม