อบรมเพิ่มพูนจริยธรรมและจรรยาบรรณให้พนักงานสอบสวน

0
744

 

วันนี้ (25 ก.พ.59) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้เปิดโครงการ “อบรมเพิ่มพูนจริยธรรมและจรรยาบรรณให้พนักงานสอบสวน” ณ หอประชุม ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา อ./จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพนักงานสอบสวนในสังกัด ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรม จำนวน 106 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้การบรรยายอบรม
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานสอบสวนในสังกัด ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เกิดความตระหนักในการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่การสอบสวน ให้เกิดความเป็นธรรมและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนอย่างมีความเสมอภาค ตามแนวนโยบายการบริหารราชการของ ผบ.ตร. และ ภ.1