โครงการปรับทัศนคติข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน

0
693

วันที่ 7 ม.ค.59 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.สุทธิ  พวงพิกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา (ประธานในพิธี) , พ.ต.อ.ภูวดิท  ชนะคชภัทร์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.อ.ธานี  เกษจุโลม รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.อ.อนุสรณ์ กัณวเศรษฐ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.อ.สมบัติ ชูชัยยะ รอง ผบก.ภ.จว.  ได้เดินทางไปเปิดโครงการปรับทัศนคติข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมโครงการ