ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา รับมอบโล่ การขับเคลื่อนโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

0
139