ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี พ.ศ.2565

0
116