สภ.พระขาว ตรวจสถานประกอบการ โรงแรม ป้องกันเยาวชนไม่ให้กระทำผิดหรือสิ่งไม่เหมาะสม

0
322