ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ขอรายงานผลการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่อาจมีผลกระทบ หรือมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อ

0
353