ร่วมกันรณรงค์ และปฏิบัติตามกฎจราจร

0
1534

ร่วมกันรณรงค์ และปฏิบัติตามกฎจราจร

หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

ลดความเร็วหน้าโรงเรียน/ชุมชน

สวมหมวกนิรภัย

ความดีที่คุณทำได้ ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา และ สสส.