ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท(อยุธยาโมเดล) 

0
832

วันที่  21 มิ.ย. 2560 เวลา 08.30 น พ.ต.อ.ภูวดิท ชนะคชภัทร์ สิงห์บุรี2 ปรก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
ร่วมนำเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท(อยุธยาโมเดล) ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา