พล.ต.ต.นราเดช ทิพย์รักษ์

ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา