พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า

ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา