พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ

ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา