ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล

ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.นฤนาท พุทไธสง

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สมเพราะ

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.นิรุธ ประสิทธิเมตต์

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.พิษณุ พราหมณ์เทศ

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา


พ.ต.อ.สุรวุฒิ แสงรุ่งเรือง

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.เอกราช อุ่นเจริญ

รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา