ประวัติตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

12321119_535495259949271_5007857105641892156_n

กองบังคับการตำรวจภูธรเขต 1 ในสมัยปัจจุบันนี้ตั้งหมู่ที่ 1 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอาคารตึกแบบทรงไทยสง่าสวยงามมาก ได้ปลูกสร้างขึ้นในที่ดินราชพัสดุของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเนื้อที่ 50 ไร่ 2 งาน 21 วา โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงทองไชย นายทองชัย? มหาคุณาจิรกุล ผู้จัดการกับพวกเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง เริ่มสร้างแต่ 16 ส.ค.2511 แล้วเสร็จวันที่ 1 มิ.ย.2513 รวมทั้งอาคารบ้านพักของข้าราชการด้วย 32 รายการสิ้นเงินค่าก่อสร้าง 42 ล้าน 4 แสน 5 หมื่นบาทถ้วน ในสมัย ฯพณฯ ท่าน พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ

             สมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย คือ ก่อนปี พ.ศ.2475 ทางราชการได้จัดระเบียบการปกครองรวมหัวเมืองชั้นนอกเป็นมณฑล มีสมุหเทศาภิบาลมณฑลมีผู้รักษาพระนคร และมีผู้บังคับการตำรวจมณฑลรับผิดชอบในการสืบสวนปราบปรามป้องกันการโจรผู้ร้าย กองบังคับการตำรวจภูธรเขต 1 เคยเป็นที่ตั้งกองบังคับการตำรวจมณฑลกรุงเก่ามาก่อนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กองบังคับการตำรวจภูธรมณฑลกรุงเก่า ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควป่าสัก ตรงสามแยกเกาะลอย ( ตรงข้ามกับ รร.ช่างต่อเรือปัจจุบัน ) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2441 ต่อมา พ.ศ.2448 ได้ปลูกสร้างตัวอาคารที่ทำการเป็นเรืองไม้ชั้นเดียว ปัจจุบันก็ยังคงสภาพอยู่เพียงแต่เก่าล้าสมัยไปบ้างเท่านั้นตัวอาคารยังใช้ราชการได้ พ.ต.ต.หลวงไกรกลางณรงค์ เป็นผู้บังคับการ ฯ คนแรกมีเขตอำนาจความรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ปทุมธานี ธัญญบุรี รวม 7 จังหวัด พ.ต.อ.พระยาอนันต์ยุทธกาจ เป็นผู้บังคับการ ฯ คนสุดท้าย และมี พ.ต.อ.แอนเดอร์เซ็น ชนชาติเดนมาร์คเป็นผู้ตรวจการตำรวจการตำรวจภูธรประจำมณฑลกรุงเก่า บ้านพักข้าราชการตำรวจสมัยนั้นจึงปลูกสร้างเป็นรูปทรงบ้านของฝรั่งชาวเดนมาร์คบ้านพักดังกล่าวนี้ก็ยังมีปรากฏอยู่หลายหลังในขณะนี้ สมัยนั้นหัวหน้าตำรวจชั้นจังหวัดมีเพียงตำแหน่งผู้บังคับกองตำรวจภูธรกองเมืองเท่านั้น เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับกองตำรวจภูธรกองเมืองพระนครศรีอยุธยา สมัยนั้นก็มี ร.ต.อ.หลวงเถลิงรณกาจ ร.ต.อ.หลวงสวัสดิ์โสตถิรกษ์ เป็นต้น ต่อมาเมื่อได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นชั้นผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ท่านที่ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ ฯ คนแรกคือ ร.ต.อ.ขุนอินทรภักดี ชั้นกองบังคับการตำรวจภูธรมณฑล มีผู้บังคัการ ฯ ผู้ช่วยบังคับการฯ และนายเวรผู้บังคับการ ฯ