ติดต่อเรา

ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 76 ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


เบอร์โทรศัพท์: 035-242-225