การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ขับรถยนต์โดยสารสาธารณะ

0
640

 

วันนี้ (9 ก.พ. 59) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ขับรถยนต์โดยสารสาธารณะ(แท็กซี่) ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมี พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ รอง จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม
และมี พล.ต.ต.ธนา ชูวงษ์ รอง ผบช.ภ.1 ,พล.ต.ต.ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ,พล.ต.ต.ถาวร ขาวสอาด ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี , พ.ต.อ.ธวัชชัย นาคฤทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ,พ.ต.อ.สมบัติ ชูชัยยะ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา และข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.ฯ ดังกล่าว ที่รับผิดชอบด้านการจราจร ,เจ้าหน้าที่ทหาร สังกัด ร้อย รส. กองพัน 21 รอ. และผู้ขับรถยนต์โดยสารสาธารณะ(แท็กซี่) จำนวน 200 คน เข้าร่วมประชุม
ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการอบรมซักซ้อมทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือกับผู้ขับขี่รถแท็กซี่และรถรับจ้างในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหา รถแท็กซี่ที่ปฏิเสธผู้โดยสาร หรือไม่เปิดมิเตอร์ขณะวิ่งรับส่งผู้โดยสาร และปัญหาอื่นๆ อันส่งผลกระทบ ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จากนั้นได้ทำการปล่อยแถวขบวนรถแท็กซี่ และได้ทำการแถลงข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวต่อสื่อมวลชนร่วมกัน ต่อไป