พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระศรีสุริโยทัย วีรกษัตรีแห่งกรุงศรีอยุธยา ณ พระเจดีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

0
908

วันที่ 3 ก.พ.59 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระศรีสุริโยทัย วีรกษัตรีแห่งกรุงศรีอยุธยา ณ พระเจดีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี
และได้มี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,นายประทีป เพ็งตะโก ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 จ.พระนครศรีอยุธยา ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ,ส่วนปกครองท้องถิ่น และประชาชน ใน จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว