โครงการประชาร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลลุมพลี

0
808

 โครงการประชาร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลลุมพลี

 

วันนี้ (27 ม.ค.59) เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อม พ.ต.อ.ภูวดิท ชนะคชภัทร์ รอง ผบก.ฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ สภ.พระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการ “โครงการประชาร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลลุมพลี” ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 1 และองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ณ มัสยิดนูรุ้ลยะมาล ต.ลุมพลี อ./จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานและมีผู้นำส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมด้วย
ทั้งนี้ ได้ร่วมลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือตามโครงการประชาร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ กันระหว่างผู้นำส่วนราชการกับผู้นำชุมชนต่างๆ ใน ต.ลุมพลี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นสัญญาในการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการป้องกัน ปราบปราม ปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจาก ต.ลุมพลี