ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยม สภ.พระขาว และร่วมแจกสิ่งของผู้ประสบอุทกภัย

0
312

ตรวจเยี่ยม สภ.พระขาว และร่วมแจกสิ่งของผู้ประสบอุทกภัย