ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยม สภ.พระขาว และร่วมแจกสิ่งของผู้ประสบอุทกภัย

0
166

ตรวจเยี่ยม สภ.พระขาว และร่วมแจกสิ่งของผู้ประสบอุทกภัย