สภ.บางไทรโดยงาน จร. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

0
497