ผบก.เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

0
547

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น

<✵✵》 พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 《✵✵>

🔘 เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร
“บรณมงคล” (อาคารที่เปี่ยมเต็มไปด้วยสิริมงคล)

🔘 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา