กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา โดยการอำนวยการ ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา มอบน้ำดื่มให้ศูนย์พักคอยผู้ป่วย โควิด

0
282