พ.ต.อ.นฤนาท พุทไธสง รองผู้การ จ.อยุธยา เปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ เสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

0
1221

วันนี้ 1 มิ.ย.2564 ที่หมู่บ้านวัดนาค หมู่13  ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา  พ.ต.อ.นฤนาท พุทไธสง รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ชาติแบบครบวงจร โดยมีนายอำเภอ พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.ประเวศ ศรีนาค ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยตัวแทน คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.พระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขอำเภอ / นายก อบต.ปากกราน / ผอ.รพ.สต.ปากกราน / กำนันและผู้ใหญ่บ้าน พร้อมพี่น้องประชาชน ต.ปากกราน เข้าร่วมอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง

พ.ต.อ.นฤนาท พุทไธสง รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า ในวันนี้ ตามที่ตำรวจภูธรภาค3 ได้มอบหมายให้ สภ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินงานตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

วันนี้ทาง สภ.พระนครศรีอยุธยา จึงได้พิจารณาคัดเลือก หมู่บ้านวัดนาค ต.ปากกรา เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในปีนี้ เนื่องด้วยหมู่บ้านวัดนาค ยังมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่อยู่มาก และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาในหมู่บ้าน ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านโดยเร่งด่วน

แหล่งข้อมูล

https://www.xn--12cn6cwbvs1bcody9kd0p.com/jaokraonews-6.6.1453

วชิรวิทย์ เมืองสนธิ (หนุ่ยศิลา) ( บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม) ถ่ายภาพ

ถาวร ศรีอรัญ (รองแดง) (บรรณาธิการข่าวภูมิภาค) รายงาน