ป้องกัน อำเภอวังน้อย นำเจ้าหน้าที่ อส.ตำรวจ ตั้งจุดตรวจ ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้านตรวจ(โควิด)

0
657

.

https://www.facebook.com/pracharthainews/posts/458816295526973