สภ.เสนา แจกอาหาร ประเภทข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมน้ำดื่ม

0
601
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=726300347942250&id=137146136857677