แจกถุงปันสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนจิระศาสตร์

0
714
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1146176282405638&id=100010398306765