มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ที่ สภ.พระนครศรีอยุธยา : 24 ม.ค. 63

0
798

เมื่อวันที่ 24 มกราคม เวลา 11:00 น. ที่ สภ.พระนครศรีอยุธยา นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้แก่ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 7 ครอบครัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย โดยมี พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา และ ประธานแม่บ้านมหาดไทยร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้ด้วย 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 ม.ค.63 ที่ผ่านมา เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.พระนครศรีอยุธยา ส่งผลให้บ้านพักเสียหาย 7 หลัง และเสียหายบางส่วน 2 หลัง โดยทางจังหวัดได้มอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้น จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พระนครศรีอยุธยา และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอัคคีภัยและเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้ประสบภัย ในการต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาความเดือดร้อนในครั้งนี้ให้ได้.

ข่าว/ภาพ  ซ้อน คงไสยภาคิน  / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya