0
687

คณะสงฆ์อยุธยา มอบเงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย

มกราคม 23, 2563
คณะสงฆ์อยุธยา มอบเงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร พร้อมคณะสงฆ์ ร่วมมอบปัจจัย เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับข้าราชการตำรวจที่ประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือนถูกเพลิงไหม้ จำนวน 10 หลังเสียหายกว่า 5 ล้านบาท โดยมี พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.นฤนาท พุทไธสง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา พร้อม นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ถวายการต้อนรับ 

พระธรรมรัตนมงคล กล่าวว่า คณะสงฆ์ได้มอบเงินบำรุงขวัญ จำนวน 10,000 บาท พร้อมข้าวสาร เครื่องนุ่งห่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน และเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดกับชุมชน 
#ขอขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา