สภ.นครหลวง ร่วมกับหมวดทางหลวงนครหลวง และภาคส่วนต่างๆ ทำทางม้าลายโรยด้วยลูกแก้วสะท้อนแสง หน้าโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”

0
685
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1599739660165545&id=997822800357237