ตำรวจจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกับ กต.ตร.26 โรงพัก ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด หน้า ภ.จว

0
1859

วันที่ 24 ก.ค. 2562  พ.ต.อ.ฉลอง สุขจันทร์ รอง ผบก.ภ.จ.พระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยการปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทางตำรวจจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.นำโดย พ.ต.อ.สง่า ธีรศรัณยานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ กต.ตร.26 โรงพัก นำโดย ดร.ณรงค์  มีฐานะ  กต.ตร.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 1  ตำรวจภูธรภาค 1  มี พ.ต.อ.วรทา กิจวารี ผกก.ฝอ.รายงานวัตถุประสงค์

สำหรับการจัดโครงการจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน อีกทั้งการจัดโครงการจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนา ยกระดับจิตใจให้ข้าราชการตำรวจ มีจิตเอื้อเฟื้อ และได้มีส่วนร่วมในบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพื่อให้สถานที่ต่างๆอันเป็นสาธารณะสมบัติ อยู่ในสภาพที่ดี สมบูรณ์แบบ  มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  และสอคล้องกับโครงการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น่าบ้านน่ามอง  เพื่อให้ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นแบบ ของการพัฒนาให้ตำรวจในสังกัดนำไปเป็นแบบอย่าง  ตลอดจนได้ร่วมกันทำความดี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและร่วมกันพัฒนาประเทศ เพื่อสืบสานต่อพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เสริมสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ ให้ข้าราชการตำรวจเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม

โดยในวันนี้ได้นำต้นไม้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ณรงค์  มีฐานะ  กต.ตร.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 1 กรรมการผู้จัดการบริษัทฐานณรงค์จำกัด  เจ้าของโครงการหมู่บ้านมีฐานะ   นำมาปลูกรอบๆด้านหน้าของตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้ภูมิทัศน์สวยงาม ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม    ซึ่งจิตอาสาที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันนี้จาก 16 อำเภอ  26 โรงพัก และ ตำรวจท่องเที่ยว  ต่างแต่งกายด้วยเครื่องแบบพระราชทานผ้าพันคอและหมวก และระหว่างทำกิจกรรม ทุกคนมีสีหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ได้ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ

แหล่งข้อมูล https://www.77jowo.com/contents/128292