ปฏิบัติการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด)

0
830

วันนี้ (๗ เม.ย.๖๒)เวลา ๑๕.๓๐ น,พ.ต.ท.ยศกฤษ ศรีวิไลเลิศ สวป.ฯ.พร้อมชุดปฏิบัติการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) ได้พบปะพูดคุยกับคุณสุทัศน์ กองบุปผา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ต.พิตเพียน แลพประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ม.๗ ต.พิตเพียน อ.มหาราชฯ. 
-สอบถามปัญหาต่าง ๆ เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ตามโครงการฯ (ปักกลด)