โยธาแฟลตที่พักอาศัย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

0
1456

พ.ต.อ.วิโรจน์ วังวล รักษาราชการแทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าเรือ นำข้าราชการตำรวจ ทำกิจกรรมโยธาแฟลตที่พักอาศัย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการตำรวจที่พักอาศัยอยู่