ทำบุญอุทิศส่วนกุศลและเพื่อเป็นศิริมงคล แก่ข้าราชการตำรวจ

0
867

พ.ต.อ.โชคชัย งามวงศ์ รรท.ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
พ.ต.อ.ฉลอง สุขจันทร์ รอง ผบก.ฯ
พ.ต.อ.ภัทรภัทร นุชยวง ผกก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
พร้อมข้าราชการการตำรวจ กก.สส.ฯ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลและเพื่อเป็นศิริมงคล แก่ข้าราชการตำรวจ บริเวณหน้าที่ทำการ กองกำกับการสืบสวน ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา