งานจราจร สภ.บางปะหัน

0
1064

งานจราจร สภ.บางปะหัน

อำนวยความสะดวก การเคลื่อนย้าย รูปหล่อ สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช

จากโรงหล่อ อ.บางปะหัน ไป ประดิษฐาน ณ วัดพรานนก ต.โพธิ์สาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครับ

มี ตำรวจทางหลวง และ ตำรวจ สภ.อุทัย ร่วมกัน อำนวยความสะดวก ตลอดเส้นทาง ครับ