เดินวิ่ง วันต่อต้านยาเสพติดโลก

0
770

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมชาวอยุธยารวมพลัง เดินวิ่ง วันต่อต้านยาเสพติดโลก
เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 26 มิถุนายน ที พระราชนุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยทุ่งมะขามหย่อง นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจาก 16 อำเภอ จำนวน 1000 คน ร่วมกิจกรรมชาวอยุธยารวมพลัง เดินวิ่ง วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมในครั้งเพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างกระแสต่าต้านยาเสพติดและลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า หลังจากที่มีการจับกุมนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ในหลายครั้งที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่จะมีชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่พักยาของขบวนการค้ายาเสพติด ดั้งทางจังหวัดฯ ได้ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดให้อยุธยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งวัฒนธรรม เมืองแห่งมรดกโลก โดยจะดำเนินการขจัดปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบให้หมดไปด้วย