“บิ๊กโอ๋”ตรวจเยี่ยม.สภ.บางบาล

0
939

วันที่ 11 มิ.ย.61 ที่สภ.บางบาล พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1/เอราวัณ 3 เดินทางมาตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจ และขับเคลื่อนนโยบายของ ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.1 ที่ สภ.บางบาล ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

 

โดยมี พ.ต.อ.ณพล กลัดเข็มเพชร รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.ชัยยะ เพ็ชรปัญญา รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.กันตพงษ์ นิลขำ
ผกก.สภ.บางบาล พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวว่า ตามคำสั่ง ภ.1 ที่ 265/2560 ลง 2 ต.ค.2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ฯ รับผิดชอบพื้นที่ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา และ ภ.จว.สิงห์บุรี ช่วงระหว่างเดือน มิ.ย.- ก.ค.2561 นั้น ในที่ประชุมได้กำชับให้ ขับเคลื่อนและปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของรัฐบาล,ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.1 อย่างเคร่งครัด เน้นย้ำ โดยให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม กำชับให้ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในขณะแต่งเครื่องแบบ ต้องแต่งกายและตัดผมสั้นให้เรียบร้อย หลีกเลี่ยงการแสดงกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ โดยให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ตามนโยบายของ ตร. ปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนในสถานีตำรวจ ตามหนังสือสั่งการของ ตร. อย่างเคร่งครัด พัฒนาหน่วยงาน ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และพร้อมต่อการรับการตรวจจากคณะจเรตำรวจฯ เพิ่มความเข้มในการออกตรวจป้องกันเหตุ หมั่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำ จัดสายตรวจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดทำแผนระดมกวาดล้างตามวงรอบที่เหมาะสม ให้หัวหน้าสถานี ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่แบบบูรณาการ ให้มีภาวะผู้นำ กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง เป็นธรรม และเมตตาธรรม โดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”