ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัย ฯ และเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

0
800

วันที่ 9 ส.ค.60 พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้ทำการตอนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ซึ่งได้เดินทางมาประชุมติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัย ฯ และ เป็นผู้เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จว.พระนครศรีอยุธยา

โดยมีผู้ร่วมให้การต้อนรับ/ประชุม ฯ/ปฏิบัติภารกิจ ฯ ดังนี้ คือ
– ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผวจ.พระนครศรีอยุธยา
– พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ
ผบ.มทบ.18
– พ.อ.อภิชัย วิไลเนตร
เสนาธิการ มทบ.18
– พ.อ.จรัญ ใจคง
หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มทบ.18
– นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล
นายก อบจ.ฯ
– พ.ต.อ.ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร
ผกก.สภ.ผักไห่
– นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา
ผอ.ปภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
– คณะผู้ติดตาม พล.ร.อ.พงษ์เทพ องคมนตรี ฯ
– นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
– นายอำเภอผักไห่
– ปลัดอำเภอพระนครศรีอยุธยา
– ปลัดอำเภอผักไห่
– เจ้าหน้าที่ ปภ.จว.ฯ
– เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระนครศรีอยุธยา/สภ.ผักไห่/อื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
– เจ้าหน้าที่ทหาร สังกัด มทบ.18
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
– ประชาชนในพื้นที่ อ.ผักไห่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย
– ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ณ ที่หมายต่างๆ ดังนี้
– ร้านอาหาร ไทรทอง ริเวอร์
อ./จว.พระนครศรีอยุธยา
– ห้องประชุม1 อาคาร 4 ชั้น
ศาลากลาง อ./จว.พระนครศรีอยุธยา
– วัดโคกทอง ต.กุฎี อ.ผักไห่
จว.พระนครศรีอยุธยา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ