ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมโครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ตำบลพระยาบันลือ

0
607

วันที่ 9 กรกฎาคม 256 0 พ.ต.อ.ภูวดิท ชนะคชภัทร์ รอง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี ปรก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ตำบลพระยาบันลือ

ณ โรงเรียนสอนดี อ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา