ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีพระราชทานเทียนพรรษา ประจำปี 2560

0
810

วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานเทียนพรรษา ประจำปี 2560

ณ พระอารามหลวงรวม 7 อาราม ดังนี้
1. วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
2. วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร
3. วัดพนัญเชิงวรวิหาร
4. วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร
5. วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
6. วัดบรมวงศ์อิศรวรรามวรวิหาร
7. วัดศาลาปูนวรวิหาร
ในเขตพื้นที่ อ.บางปะอิน และ อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยมีประธานในพิธี ฯ คือ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา

และได้มีผู้เข้าร่วมพิธีดังนี้ คือ
นายเรวัต ประสงค์
รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา
ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่
รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา
นายจุมพล รัตธนภาส
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จว.ฯ
พ.ต.อ.สมบัติ ชูชัยยะ
รอง ผบก.ภ.จว.ฯ
นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล
นายก อบจ.ฯ
นายไพรัตน์ เพ็ชรยวน
นายอำเภอบางปะอิน
นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์
นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
หัวหน้าส่วนราชการ ใน จว.ฯ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัด สภ.พระนครศรีอยุธยา/สภ.บางปะอิน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ ศาลจว./ศาลแขวง
เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน จากภาคส่วนต่างๆ ใน จว.ฯ
เจ้าหน้าที่ทหาร ฯ
แขกผู้มีเกียรติ/ประชาชนในพื้นที่

ณ พระอารามหลวง จำนวน 7 อาราม(ดังกล่าวไว้ข้างต้น) จ.พระนครศรีอยุธยา