ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมรับฟังนโยบาย ในการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

0
604

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00น.-12.00น.

พ.ต.อ.สมบัติ ชูชัยยะ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมต้อนรับและฟังนโยบายจาก พลเอกอนุพงศ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย
ในการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนภูมิภาค(พื้นที่ภาคกลาง) ประมาณ 2,000 คน และตั้งแต่เวลา 13.30น.-16.00น. มีผู้เข้ารับฟังนโยบาย ประมาณ 3,000 คน ประกอบด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ภาคกลาง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา