ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย รุ่นที่ 1

0
667

lt=”” />

ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย รุ่นที่ 1

วันที่ 10 มิ.ย.60 ในระหว่างเวลาประมาณ 14.00 – 16.00 น. พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา/ อยุธยา1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย รุ่นที่ 1 โดยมี พ.ต.อ.ฉลอง สุขจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา, คุณสุดา พวงพิกุล ประธานแม่บ้าน ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา, ตัวแทนคณะแม่บ้านตำรวจ ของสภ.ในสังกัด ภ.จว.ฯ(สภ.ละ 2 ท่าน) และข้าราชการตำรวจสังกัด ฝอ.ภ.จว.ฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนันทโชติ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

สำหรับการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย จะดำเนินการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 8 – 14 ปี ขึ้นไป จำนวนประมาณ 340 คน ในช่วงวันที่ 23 – 26 มิ.ย.60 ณ โรงเรียนประตูชัย ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา