สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0
1298

 

วันที่ 1 มิ.ย.60 เวลาประมาณ 08.30 – 18.00 น.
พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล
ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา / อยุธยา 1
พร้อมด้วย
พ.ต.อ.ภูวดิท ชนะคชภัทร์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
พ.ต.อ.สมบัติ ชูชัยยะ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
พ.ต.อ.ฉลอง สุขจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
พ.ต.อ.ธนศักดิ์ ปานแย้ม รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
พ.ต.อ.สามารถ แก้วมณี ผกก.สภ.วังน้อย
พ.ต.อ.สุพจน์ เส้นขาว ผกก.สภ.ลาดบัวหลวง
พ.ต.อ.นฤดม มารศรี ผกก.สภ.พระอินทร์ราชา
พ.ต.อ.ชัยยะ เพ็ชรปัญญา ผกก.สภ.บางปะอิน
พ.ต.อ.สุรพล บุญมา ผกก.สภ.ช้างใหญ่
พ.ต.อ.มาโนช เคลือบวิจิตร ผกก.สภ.บางไทร
พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมรับ – ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 ที่หมาย ดังนี้
ที่หมาย 1 ณ โรงเรียนวัดธรรมจริยา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่หมาย 2 ณ โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่หมาย 3 ณ โรงเรียนสอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์) ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่หมาย 4 ณ โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่หมาย 5 ณ บ้านอาจารย์ดนตรีไทย (ร้อยโท ไพบูลย์ คล้ายมุข) ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา
โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ,นายนพรัตน์ บุญจร ผู้พิพากษา หน.ศาล จว.ฯ ,พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผบ.มทบ.18 ,นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.ฯ ,พ.ต.อ.สมบัติ ชูชัยยะ รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.สุรพล บุญมา ผกก.สภ.ช้างใหญ่,คณะภริยา มทบ.18 ,ข้าราชการตำรวจ สังกัด ภ.จว.ฯ/สภ.ช้างใหญ่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ,เจ้าหน้าที่ทหาร ฯ ,ข้าราชการพลเรือน ,เจ้าหน้าที่จากส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ใน จว.ฯ ร่วมรับ-ส่ง เสด็จฯ