พิธีบวงสรวงองค์พระมหาบูรพกษัตราธิราชเจ้าแห่งอาณาจักรอยุธยา ณ บริเวณพลับพลาตรีมุข

0
724

 

วันนี้ 7 เม.ย.60 เวลา 09.00 – 10.30 น. พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระมหาบูรพกษัตราธิราชเจ้าแห่งอาณาจักรอยุธยา ณ บริเวณพลับพลาตรีมุข พระราชวังโบราณ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โดยมี ม.ล.พันธ์ุเทวนพ เทวกุล ,ม.ล.สราลี กิติยากร ,ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ,คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์/บมจ.ทรู คอเปอร์เรชั่น ฯ ,คุณพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู ฯ ,แขกผู้มีเกียรติ ,คณะนักแสดงจากสังกัดต่างๆ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวง ฯ