พิธีสวดอภิธรรมทำนองหลวง และมหกรรมดนตรีไทย โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จว.ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0
791

 

วันที่ 9 พ.ย.59 เวลา 18.30 น. พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมทำนองหลวง และมหกรรมดนตรีไทย โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จว.ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.ฯ เป็นประธาน(ฝ่ายฆราวาส) ในพิธี
ซึ่งในพิธีดังกล่าว ได้มี นายเรวัต ประสงค์ รอง ผวจ.ฯ ,ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รอง ผวจ.ฯ ,ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ เผือกผ่อง ปลัด จว.ฯ ,นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.ฯ ,พ.อ.รณวุธ เรืองสวัสดิ์ รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ฯ ,หน.ส่วนราชการใน จว.ฯ ,จนท.จากภาคส่วนต่างๆ ใน จว.ฯ และ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี