พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อพ่อ “อาชีวะสมานฉันท์”

0
828

วันที่ 9 พ.ย.59 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ ณ บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี
และได้มี ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ เผือกผ่อง ปลัด จว.ฯ ,นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.ฯ ,พ.อ.รณวุธ เรืองสวัสดิ์ รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ฯ ,หน.ส่วนราชการ ใน จว.ฯ ,คณะครู/อาจารย์/นักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา ใน จว.ฯ และ ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี